Miten lainaan

Mikä taidelainaamo?

Taidelainaamo Hämettä ylläpitää Ars-Häme ry. Taidelainaamossa on yli 600 teosta noin sadalta taiteilijalta Kanta-Hämeestä, Helsingistä, Hyvinkäältä ja Tampereelta. Taidelainaamo tarjoaa vaivattoman tavan hankkia laadukasta taidetta. Kokeile ensin, päätä vasta myöhemmin. Jo 5 eurolla voit vuokrata teoksen kuukaudeksi. Kaikki maksetut vuokrat vähennetään teoksen hinnasta jos päätät lunastaa sen omaksi. Lisätietoa taidelainaamosta voit lukea Häme-Wikistä.

Miten lainata taidetta?

Lainaussopimus tehdään vähintään kuukaudeksi, maksimissaan kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi. Näin voi kokeilla, miten teos soveltuu ympäristöönsä. Teoksen voi palauttaa milloin tahansa takaisin tai lunastaa omakseen, jolloin maksetut kuukausimaksut vähennetään täysimääräisenä teoksen hinnasta. Lainausmaksu on 5% teoksen hinnasta.


  • Teos lainataan vähintään 1:ksi kuukaudeksi.

  • Teos tulee loppuunmaksetuksi 20:ssä kuukaudessa.

  • Ensimmäinen lainausmaksu maksetaan lainaussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

  • Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin.

  • Teoksen voi palauttaa milloin vain. Lainamaksuja ei palauteta.

  • Teosvaraus on voimassa 2 viikkoa.

Taidehalli Häme

Nykytaidetta esittelevä Taidehalli Häme toimii taidelainaamon yhteydessä. Galleriassa vaihtuvat näyttelyt kuukauden välein.

Taidelainaamon säännöt

1 §
Ars-Häme ry lainaa ja myy jäsentensä ja kutsumiensa taiteilijoiden teoksia taiteilijoiden lukuun.
2 §
Taiteilija jättää teoksen ripustusvalmiina sekä teos- ja ripustustiedoin varustettuna ja valmiiksi hinnoiteltuna. Taiteilija ei voi hakea teostaan pois silloin, kun se on asiakkaalla lainassa. Teoksen omistaa taiteilija, kunnes teos on loppuun maksettu.
3 §
Teoksen voi lainata vähintään yhdeksi kuukaudeksi, max. 20 kuukaudeksi.
Määräaikaisen, alle 20 kk:n, laina-ajan päätyttyä tai jos lainaaja haluaa purkaa lainaussopimuksen kesken laina-ajan, palautetaan teos taidelainaamoon.
4 §
Lainaajan on lainaussopimusta tehtäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilötodistuksella. Yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Taidelainaamoon p. 045 129 0447 tai taidelainaamo@gmail.com
5 §
Lainaaja maksaa teoksesta kuukausittain etukäteen Ars-Häme ry:n vahvistaman lainausmaksun. Ensimmäinen lainausmaksu maksetaan lainaussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Seuraavat erät maksetaan lainaussopimuksen mukaisesti.
6 §
Jos lainaaja haluaa lunastaa teoksen, suoritetut lainausmaksut vähennetään teoksen myyntihinnasta. Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin. Osamaksukaupassa osamaksun suuruus on vähintään kuukauden lainausmaksu. Korkoa ei peritä.
7 §
Lainausmaksut tilitetään taiteilijalle kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja joulukuun lopussa. Ars-Häme ry perii 30 % provision taiteilijalle tilitettävistä suorituksista. Teosten hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eikä sitä niihin lisätä, ellei hintatiedoissa ole toisin mainittu.
8 §
Palautuksen yhteydessä teos tarkistetaan. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle tai kehyksille mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Ars-Häme ry ei vakuuta teoksia.
9 §
Jos teosta ei palauteta heti laina-ajan päätyttyä, on lainaajan suoritettava myöhästymismaksuna yhden kuukauden lainausmaksu. Jos kuukausimaksuja jätetään maksamatta, on Ars-Häme ry:llä oikeus periä puuttuvista suorituksista lisäksi 7,5 % viivästyskorko.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan taidelainaamon sääntöjä.