Hyvärinen Ismo

Maalauksissani valo ja tila ovat vahvasti läsnä ja värillä on merkittävä rooli. Usein läsnä on mahdollisuus jatkuvuudelle; portteja ja siltoja muistuttavat rakenteet houkuttelevat etenemiseen paikasta toiseen. Maalaamalla analysoin ympärilläni olevaa, puen sitä itseni näköisen kielen ympärille. Koen olevani sielun sukulainen tarinankertojille romantiikan aikakaudelta, jolloin tunteen merkitys taiteessa oli korostunut.

www.ismohyvarinen.fi