Helasvuo Maija

Ihminen on ihmisyhteisön kokonaisuuden osa. Yhteisöllisen kokemuksen kautta ja sen sisällä kaikki solsiaaliset kokemuksen muodot muodostavat tapahtumaprosessin, jonka yhteydessä ja vuorovaikutuksessa koko ihmisyhteisö on. Se, mikä vaikuttaa yhteisön sisällä voimakkaana emootioita ohjaavana toimintana, on tavalla tai toisella yhteinen tekijä ja yhteisön emootioita muokkaava prosessi. Tapahtumat ympärillämme vaikuttavat meihin. Maija Helasvuon veistokset kuvaavat tätä näkymätöntä vaikutusta, joka samalla on muokkaavaa ja konkreettista.

Kuvanveistäjä Maija Helasvuo (s. 1968) asuu ja työskentelee Hyvinkäällä. Puu on aina ollut hänen keskeinen työskentelymateriaalinsa. Helasvuon veistokset syntyvät lepästä, haavasta, koivusta, kuusesta ja männystä, vain harvoin materiaalina on jokin jalopuu. Kansallismuseon Pyhät ja pakanat – ihmisyyden kuvia -näyttely Hämeen linnassa 2017 avasi hänen teoksiaan kiinnostavalla vuoropuhelulla keskiaikaisten kristillisten veistosten rinnalla. Yksi näyttelyn teoksista on myös Valokiilassa. Taiteilija kertoo työstään ja teoksistaan: https://www.youtube.com/watch?v=66DiacTj5UE

www.maijahelasvuo.com