Vyborna-Turunen Jana

Taiteellisen työni lähtökohdat löytyvät usein omista muistoistani, tunteistani, ajankohtaisista huolistani ja ympäröivästä maailmasta. Työprosessin aikana asiat muuttavat muotoaan ja merkityksiään eri tekniikkojen, menetelmien ja materiaalien myötä. Taiteeni visuaalisuuden ja henkilökohtaisen sisällön lisäksi minulle on tärkeä myös ulospäin menevä viesti tai sanoma.

www.manifestodesign.fi