Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ars-Häme ry
Osoite: Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna
Puhelin: +358 40 451 1197

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Sirpa Taulu

3. Rekisterin nimi
Ars-Häme ry:n jäsenrekisteri, Ars-Häme ry:n taidelainaamon asiakasrekisteri, Ars-Häme ry:n kutsuvierasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekistereitä käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsenille tiedottamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja asiakkaille
yhdistyksen tapahtumista tiedottamiseen.

5. Rekisterin sisältö

Asiakkaan perustiedot:
Jäsenistä etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nettisivuosoite.
Asiakkaista etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika.
Tapahtumiin kutsuttavista muista kuin asiakkaista etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa

6. Tietolähteet.
Asiakkaan tiedot rekisterin pitäjälle tulevat, kun asiakas ostaa tai lainaa teoksia yhdistykseltä ja tekee sopimuksen
yhdistyksen kanssa tai hakee yhdistyksen jäsenyyttä. Muut kutsuvieraat ovat sellaisia tahoja, joilla on oikeutettu etu
saada kuulla yhteisön asioista.

7. Tietojen luovutus
Ars-Häme ry ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla ja/tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja.