Taiteilijat

Vyborna-Turunen Jana

Taiteellisen työni lähtökohdat löytyvät usein omista muistoistani, tunteistani, ajankohtaisista huolistani ja ympäröivästä maailmasta. Työprosessin aikana asiat muuttavat muotoaan ja merkityksiään eri tekniikkojen, menetelmien ja materiaalien myötä. Taiteeni visuaalisuuden ja henkilökohtaisen sisällön lisäksi minulle on tärkeä myös ulospäin menevä viesti tai sanoma.

www.manifestodesign.fi

Veltti Juha

Olen ennen kaikkea kuvantekijä – oli kyse sitten maalauksista, sarjakuvista tai kuvituksista. Myös musiikintekijänä kuvat, mielikuvat, ovat minulle oleellisessa roolissa.

www.veltti.net

Vatanen Maija

Käsittelen teoksissani ihmisenä olemista, elämää sekä meitä ympäröivää maailmaa. Työskentelyni lähtökohtia voivat olla niin aika, kokemukset, muistot, valo ja varjo, ympäristö ja luonto kuin ihmisen jälkeensä jättämät merkit ja jäljetkin. Elämän hauraus, rajallisuus, haavoittuvuus ja ainutkertaisuus ovat teoksissani usein toistuvia teemoja. Yksittäiset kuvat ovat monesti kuvasarjan tai kokonaisuuden osia.

Maija Vatanen / Kuvataiteilijamatrikkeli

Valvanto Mirva

Viime vuosina olen keskittynyt maalauksellisen, värillisen uniikkigrafiikan työstämiseen yhdistäen carborundum- sekä monotypiatekniikoita keskenään. Näyttelyitä rakentaessani yksittäiset työt alkavat ikäänkuin luonnostaan muodostamaan sarjoja tai installaatioita. Tavoitteeni on saada yksittäinen teos toimimaan sekä itsenäisenä taideteoksena, että myös osana suurempaa kokonaisuutta. Kuvaan paljon luontoa, johon voi peilata samalla omaa olemassaoloaan. Yritän luoda ikäänkuin uusia mikrokosmoksia, pinnan alla kuplivia maailmoja. Pyrin siihen, että katsojalle aukeaisi teosten takaa jonkinlainen uusi ulottuvuus.

Vainonen Maija

Jalkani ei mahdu tanssikenkään, joka oli aivan sopiva vuosia sitten. Taiteilijuuteni on yhtä hankala tunkea määritelmään, koska matka jatkuu ja jokin muuttuu koko ajan.

Vainio Marjukka

Marjukka Vainio (s.1953) asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Valokuvien lisäksi hän on tehnyt videoita, valo-ääni-tilateoksia, valokuvakirjoja ja kuvasalkkuja. Vainion kansainvälinen ura alkoi jo New Yorkin opiskelujen aikaan 1980-luvulla. 2000-luvulla hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä muun muassa Ranskassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Belgiassa. Palkitulla taiteilijalla on lukuisia teoksia sekä julkisissa että yksityisissä kokoelmissa. Hän toimi Taiteen keskustoimikunnan nimittämänä taiteilijaprofessorina 2009-2014.

Vainio on aina ollut kiinnostunut kasveista ja luonnon kiertokulusta. Valokuvissaan hän kuvaa kasvin osia pelkistäen: niiden rakenteiden yksilöllisyyttä ja veistoksellisuutta esille nostaen.

Kasvimaailman aiheeni ovat usein omaelämäkerrallisia ja viittaan niillä johonkin kokemukseen tai tunnetilaan. Usein ne kertovat kaipauksesta, elämän hauraudesta ja lyhyydestä. Anaïs Ninin ajatusta mukaillen: valitsin valokuvan ja metaforan, en siksi että rakastan arvoituksellisuutta ja vaikeatajuisuutta, vaan koska kuva on lähempänä tapaamme kokea asiat syvällä sisimmässämme.

Marjukka Vainio esittää usein hauraat kukat leijuvat mustaa taustaa vasten. Alankomaalaisen 1600-luvun maalaustaiteen kukka-asetelmat kuvattiin myös tummaa taustaa vasten. Kukat nähtiin merkkeinä Jumalalta tai niiden lyhyt kukinnon vaihe muistutti ihmisen lyhyestä elämänkaaresta. Tummataustaisissa teoksissaan Vainio on tavoitellut vaikutelmaa öljyvärin kaltaisesta intensiivisyydestä. Kuvissa, joissa herkät kukat lepäävät hennon harson laskoksien ympäröiminä, hän lähestyy akvarellimaalauksen luonnetta, sen hienostunutta läpikuultavuutta.

Marjukka Vainion kuvat henkivät runollista kauneutta. Pienet eleet saavat niissä suuria merkityksiä. Kukan terälehdet lennähtävät tuulen mukana tai ne varisevat hiljalleen kukan ympärille.

Vainionpää Anniina

Anniina Vainionpää on 37-vuotias kuvataiteilija ja taidegraafikko. Hän asuu Riihimäellä ja työskentelee Janakkalassa Harvialan kartanon ympäristössä sekä Riihimäen entisessä viestimuseossa. Vainionpää on tehnyt pääasiassa puupiirroksia ja monotypioita vuodesta 2004. Hän käyttää puupiirroksissaan reduktio-eli poistomenetelmää ja tekee pieniä sarjoja, joiden vedokset ovat usein keskenään erilaisia.

Kuvataiteilija Anniina Vainionpää:

Luonto ja ihminen yhdistyvät teoksissani toisiaan täydentävinä elementteinä. Kohtaamiset ihmisten kanssa piirtyvät kuviksi yhteisen kielen etsimisestä: olettamuksista, tunteista ja erilaisista rooleista joita kannamme mukanamme. Joskus kohtaamme mutta jäljelle jää vain tunne kohtaamattomuudesta.

Metsä on ehtymätön lähde aiheita ja rakenteita, jotka tulevat lähes huomaamatta osaksi tekemistäni. Luontoa on vaikea kuvata, sillä en koskaan saavuta sitä mihin se kykenee enkä koskaan pysty parempaan. Yritän silti. Osana luonnon kiertokulkua oma elämä asettuu uomiinsa ja sen logiikkaa on helpompi seurata.

Taidegrafiikassa minua kiehtoo se, että varsinainen tuotos valmistuu lukuisten eri vaiheiden kautta laatalta paperille tai muulle pinnalle. Painaminen eli värin litistyminen, leviäminen ja imeytyminen sekä työn kääntyminen peilikuvaksi ovat työskentelyni keskiössä kiinnostavien värisommitelmien lisäksi. Vedostan työni käsin hiertämällä ja se on minulle sekä työvaihe vedossarjan tekoprosessissa että tärkeä keino taivuttaa väri ja piirrosjälki tahtooni.

www.anniinavainionpaa.fi

Teittinen Jukka

Maalauksessa lähden liikkeelle väreistä ja muodoista. Toivon niiden johtavan kohti tavoittelemaani asiaa, vaikka en vielä tiedä miltä se näyttää; pyrkiä kohti sellaista, josta ei tiedä mitä se on.

Taulu Anssi

Anssi Taulu (s. 1969) asuu ja työskenteleen Hämeenlinnassa

Veistokset antavat minulle uusia ajatuksia, tunnetiloja ja oikein onnistuessaan myös lohtua. Ne ovat minulle reittejä sellaisiin tuntemuksiin ja älyllisiin havaintoihin, joihin en johdonmukaisella ajattelulla ylety. Teosteni teemat ja ideat kulkevat mukanani pitkiä aikoja, kunne lopulta löytävät oikean muotonsa. Useimmissa teoksissani olen tutkinut yksilön luonnetta yhteisöjen rakenteissa ja sen suhdetta ympäröivään tilaan.

anssitaulu.com

Taskinen Katja

Kasvien olemuksessa on läsnä sama hetkellisyys kuin valon liikkeessä ja toisaalta myös meissä itsessämme. Kasvit ja niiden varjot muodostavat orgaanisen kielen, tutkimuskohteen ja mahdollisuuden kuvalliseen tulkintaan. Tavoittelen töissäni vaikutelmaa, jossa aineellinen muuttuu varjon tavoin aineettomaksi. Varjo itsessään voi olla elävä ja kiehtovampi kuin kohde josta se lankeaa.

Katja Taskinen / Kuvataiteilijamatrikkeli

Tamminen Vilja

Vilja Tamminen toimii freelance lehtikuvaajana, valokuvauksen opettajana sekä valokuvataiteilijana. Valokuvataiteessaan hän käyttää paljon keskikoon filmikameraa, jolla pyrkii dokumentin keinoin fiktiiviseen tunnelmaan.

www.viljatamminen.com

Saarinen Minttu

Teoksissani käsittelen usein niin henkilökohtaisia kokemuksiani, kuten läheisen kuolemaa ja työuupumusta, kuin ajatuksiani tasa-arvosta, vapaudesta ja sukupuolisuudesta.

Toteutan teokseni sekä maalauksina että installaatioina, kokeillen eri tekniikoita ja välineitä. Teosten tyyli ja tekniikka vaihtuu sisällön niin vaatiessa.

Käytän mallina itseäni ja suuri osa teoksistani pohjautuu kasvoihin, ilmeisiin ja vääristymiin jotka antavat teokselle lopullisen merkityksen.

www.minttusaarinen.com

Pullinen Jouko

Jouko Pullinen (s. 1959 Hausjärvellä) on kantahämäläinen taidegraafikko, taiteen tohtori ja yliopistonlehtori. Näyttelytoimintaa hänellä on ollut vuodesta 1982 lähtien mm. Suomessa, Saksassa, Puolassa ja Belgiassa. Hänen teoksiaan kuuluu lukuisiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin.

www.pullinen.net

Pitkänen Kukka

Töissäni näkyy ihminen, mutta harvoin kokonaisuudessaan, vaan useammin osina, viitteinä tai varjoina. Varjot ovat pitkäaikainen kiinnostuksen kohteeni. Minua kiehtoo niiden jatkuva muuttuvuus ja hetkellisyys. Yhdistän sen mielessäni ihmisen yritykseen hahmottaa ympäröivää maailmaa; hetken jokin asia näyttää joltakin, mutta seuraavassa hetkessä sillä on jo täysin toinen muoto, tai sitä ei enää ole.

kukkapitkanen.com

Pajavuori Jouni

Jouni Pajavuori (s. 1969 Janakkalassa) asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Hän on mm. Taidemaalariliiton, Ars-Hämeen ja Hämeenlinnan taiteilijaseuran jäsen. Pajavuoren kesänäyttelyitä on ollut vuodesta 2014 lähtien Kankaisten tilalla Hämeenlinnassa ja vuodesta 2015 lähtien Lepaan viini- ja puutarhatilalla Hattulassa. Hänen teoksiaan löytyy lukuisista yksityiskokoelmista.

Taidemaalari Jouni Pajavuori:

Opiskelin Kankaanpään Taidekoulussa vuosina 1994-1998. Ennen taidekouluaikaa maalaukseni olivat realistisia, mutta taidekoulun aikana ja sen jälkeen minulla oli ei-esittävän taiteen kausi, jossa oli omat ristiriitansa. Aloin kaipaamaan uudestaan klassista tapaa maalata, sillä ihanteeni maalaustaiteessa ovat mm. Rembrandt, Ilja Repin ja Ivan Aivazovski. Palasin takaisin realistiseen taiteeseen kymmenen vuotta sitten.

Henkilökuvani ovat realistisia kuvauksia arjesta. Pyrin kuvaamaan ihmisen hänen omassa ympäristössään aitona ja paljaana. Usein maalaukseni saavat alkunsa hetken havainnosta. Arvostan suoraa yksinkertaista ilmaisua ja pidän kädentaitoa taiteessa tärkeänä.

Uudemmat maalaukseni on kasviaiheisia. Kasvitematiikassa minua kiinnostaa elämän kiertokulku, alku ja loppu. Luonto mahdollistaa kaikille elollisille elämän. Luonto ei myy eikä neuvottele, se vain on ja meidän pitää sopeutua, jos haluamme jakaa maapallon lapsillemme.

Olen maalannut Nasturtium-sarjaa vuodesta 2014 lähtien. Ne ovat tärkeimpiä maalauksia minulle. Rakastan valoa ja krassin lehti on ohut paljastamaan valon salaisuuksia. Valo menee läpi, taivaan heijastukset ovat selkeitä. Yksinkertaista, mutta vaikeaa toteuttaa. Valon maalaaminen innoittaa minua, koska siinä oppii koko ajan uutta.

jounipajavuori.blogspot.fi

Ojala Pilvi

Maalaan temperamaalauksia, jotka ovat kuvia työhuoneelleni lavastetuista asetelmista. Asetelma on mielestäni aiheena kiinnostava taidehistoriallisesti, mutta myös siksi että tarjolla on loputtomasti materiaalia. Maalaukseni voivat näyttäytyä näkökulmasta riippuen joko kommenttina nykyajan materialismiin tai nostalgisena matkana lapsuudesta tuttujen esineiden vuoropuheluun. Tempera tekniikkana puolestaan kiehtoo minua, koska se mahdollistaa sekä läpikuultavien, että peittävien pintojen maalaamisen; toisaalta haluan tuoda tämän vanhan maalaustavan nykyaikaan teosten sisällön kautta.

pilviojala.com

Nevalainen Tiina

Tiina Nevalainen (b. 1967 in Helsinki) lives in Riihimäki and works at Lumppulinna in Tervakoski. The core element in her paintings has always been colour. Exuberance and abundance are the two qualities that perhaps best describe her work. The feminine figures I portrait are Queens, Goddesses, powerful women who rise above the
occasion. Modern age and Grecian mythology come as one to create a new eternal tale. Love,hate,passion,vengeance all derive from the same urge; everyone wants love and to be loved.

The most important element is color

www.tiinanevalainen.com

Määttä Arto

Maalaan muunnelmia klassisista teoksista. Ne ovat tulkintoja länsimaisen taiteen arkkityyppisestä kuvamaailmasta. Maalaukseni kääntävät katseen menneisyyteen ja näyttävät tämän hetken historian kautta. Etäiset teokset tulevat lähemmäksi. Muisti ja muistot yhdistävät uuden vanhaan – menneisyys ja nykyisyys ovat läsnä samaan aikaan.

artomaatta.net

Laurinolli Samuli

Työskentelen akryyliväreillä kankaalle. Tekniikka soveltuu parhaiten maalaustapaani, joka on nopea ja impulsiivinen. Lähtökohtana toimii useimmiten jonkinlainen viitteellinen kuva mielessäni, joka on saattanut syntyä tehdessäni edellisiä teoksia tai nähdessäni jotain visuaalisesti mielenkiintoista, eräänlaista hidasta ajatusten virtaa. Haen maalauksissani rajapintoja, tasapainottelua ja leikkimistä vastaparien kanssa. Esittävä, graafinen ja abstraktimpi maalauksellisuus yrittävät sulautua toisiinsa ja samaan aikaan pitäytyvät omissa saarekkeissaan. Pyrkimyksenä on luoda tiloja, joissa on tarina ilman tarinaa. Outouden tunne, josta saattaa saada kiinni ja päästä sisään.

samulilaurinolli.blogspot.fi

Laurinolli Salla

Maalaukseni lähtevät syntymään yleensä havainnosta, johon liittyy voimakas merkityksellisyyden tunne.

Teen taidetta, koska voin maalaamalla toteuttaa näistä havainnoistani variaatioita ja pohtia vaihtoehtoja olemassa olevalle todellisuudelle.

Minua inspiroi luonto ja valo ja ihmisen jäljet ympäristössä.
Olen myös loputtoman kiinnostunut värien käyttäytymisestä ja niiden kanssa konkreettisesta työskentelystä.

www.sallalaurinolli.com

Lampinen Tuija

Maalauksissani kuvaan usein ihmistä.
Arkipäivän tapahtumista ja muistikuvista nousevat ajatukset kuljettavat maalausprosessia.
Töissäni käsittelen erilaisuutta ja ulkopuolisuutta.
Maalaan öljyvärein kankaalle.

www.tuijalampinen.com

Kolehmainen Anna

Teoksillani haluan tarjota katsojalle toisenlaisen, arkikokemuksesta vieraannuttavan näkökulman, josta tarkastella ympäröivää maailmaa. Pyrkimys samaistua toisen eläinlajin kokemusmaailmaan etäännyttää omasta totutusta maailmantulkinnastamme, ja parhaimmillaan laittaa alulle uusia oivallukseen johtavia prosesseja meissä.
Ajatus sinivalaan valtavasta sydämestä, joka vastaa kooltaan henkilöautoa, ajatus tämän massiivisen eläimen laulusta, joka kantaa kokonaisen valtameren halki, saa minussa aikaan rauhan tunteen. Se muistuttaa minua omasta inhimillisestä pienuudestani.

Anna Kolehmainen / Kuvataiteilijamatrikkeli

Kauppi Tuula

Näyttelyssä oleva teokseni yhdistää luonnostelut Ainolassa ja Sibeliuksen neljännen sinfonian tunnelmat. Sibelius on sanonut neljännen sinfonian edustavan hyvin oleellista ja suurta osaa häntä itseään.
Kuvani ovat usein olleet maalauksia ja/tai kollaaseja. Yhdistelen akryyli- ja öljyväriä valokuvaan ja muihin materiaaleihin.

Kannosto Erkki

Teräksen ja lasin vuorovaikutus on ollut tutkimukseni kohteena jo muutaman vuoden ajan.

2013 valmistui Tuusulan Sosiaali ja Terveysalan ( Keuda) oppilaitoksen uudisrakennuksen kirjastotilaan 6 metriä korkea teoskokonaisuus, jossa kukkivat tyylitellyt syreenit kevään ja punertavat villiviinit syksyn allegorisina symboleina.

Pysäytetty tuokio, väriä hehkuvan kukkakimpun lyhyestä elämästä muistuttaa meitä kaiken katoavaisuudesta ja kehoittaa tarttumaan hetkeen.

erkkikannostoblog.wordpress.com

Kangas Johannes

Työskentely on loputonta tutkimusta, asioiden pohdiskelua, aiheiden löytämistä.
Haasteiden asettelua itselleni ja katsojalle.
Muovipussi, keskiaikainen maalaus, puu, aika, kauniita mieskuvia.
Kauneus nimessä on keinoni taiteilijana kohdata yhteiskunnallinen keskustelu.

Isotalo Mari

Taiteen tekeminen on minulle työ ja elämäntapa, mutta myös henkireikä hektisen perhearjen keskellä, jossa ei välillä ole tilaa edes omille ajatuksille. Maalaamalla voin ilmaista ja jäsentää sellaisia asioita, joita ei pysty järjellä selittämään – tunnelmia, jännitteitä, vivahteita – elämän pieniä ilmiöitä. Alkusysäyksen kuvan tekemiselle voi antaa jokin puhtaasti visuaalinen asia, jota pidän kauniina tai kiinnostavana, kuten valo, varjo, väri tai liike, mutta siirtyessään siveltimen kautta kankaalle aihe alkaa ikään kuin elää omaa elämäänsä ja saada uudenlaisia, syvempiä merkityksiä. Nämä merkitykset voivat näyttäytyä jokaiselle katsojalle erilaisina – kuin tarinassa, jolle saa itse valita loppuratkaisun.

www.mariisotalo.com

Hyvärinen Ismo

Maalauksissani valo ja tila ovat vahvasti läsnä ja värillä on merkittävä rooli. Usein läsnä on mahdollisuus jatkuvuudelle; portteja ja siltoja muistuttavat rakenteet houkuttelevat etenemiseen paikasta toiseen. Maalaamalla analysoin ympärilläni olevaa, puen sitä itseni näköisen kielen ympärille. Koen olevani sielun sukulainen tarinankertojille romantiikan aikakaudelta, jolloin tunteen merkitys taiteessa oli korostunut.

www.ismohyvarinen.fi

Huotala Heli

Maalausteni lähtökohtana on todellisen ja epätodellisen maailman rajapinta. Mielenavaruudessa sisäisesti syntyvät aistimukset ja havainnot muuttuvat maalauksen todellisuudeksi, ja puoliesittävät tapahtumat pukeutuvat toisinaan maiseman kieleen. Maalausteni usein paratiisimainen tunnelma on kuin kaunis uni tai fantasia, joka on liian hyvää ollakseen todellista tai saavutettavissa havaittavassa maailmassa. Maalauksessa kaikki on kuitenkin mahdollista.

Heli Huotala / Kuvataiteilijamatrikkeli

Holma Hanna

Hanna Holma (s. 1967 Oulussa) on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidegraafikko. Valmistuttuaan taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1996 hän on pitänyt noin 30 yksityisnäyttelyä ja osallistunut lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valtion, Suomen eduskunnan, Rovaniemen Taidemuseon ja Oulun Taidemuseon kokoelmissa. Tärkeimpänä taidekoulutuksenaan Holma pitää Raisa Kaipaisen ja Torsten Rügerin Elämän taide -kursseja, joilla hän opetteli hiljentymistä ja elämänilossa pysymistä 11 vuoden ajan. Kursseilla löytyi inspiraationlähde, joka ravitsee edelleen. Työ jatkuu ja elämä liikkuu eteenpäin.

Tekniikka, johon Hanna Holma on keskittynyt, on monotypia – spontaani ja maalauksellinen taidegrafiikan työtapa. Holma yhdistää monotypioihinsa jopa useamman virkkeen mittaisia nimitekstejä. Samalla kun tekstit johdattavat katsojaa kuvasta toiseen, ne myös pysäyttävät rutinoituneenkin näyttelyssäkävijän teosten äärelle.

Taidegraafikko Hanna Holma:

Teokseni ovat kannanottoja.
Elämä on ainutkertainen lahja, jota ei sovi tuhlata.
On uitava sisäisesti vastavirtaan. Ei pidä antaa periksi kyynisyydelle ja tylsyydelle.
Jokainen haluaa iloita elämästään.
Se vaatii työtä!

www.hannaholma.net

Helasvuo Maija

Ihminen on ihmisyhteisön kokonaisuuden osa. Yhteisöllisen kokemuksen kautta ja sen sisällä kaikki solsiaaliset kokemuksen muodot muodostavat tapahtumaprosessin, jonka yhteydessä ja vuorovaikutuksessa koko ihmisyhteisö on. Se, mikä vaikuttaa yhteisön sisällä voimakkaana emootioita ohjaavana toimintana, on tavalla tai toisella yhteinen tekijä ja yhteisön emootioita muokkaava prosessi. Tapahtumat ympärillämme vaikuttavat meihin. Maija Helasvuon veistokset kuvaavat tätä näkymätöntä vaikutusta, joka samalla on muokkaavaa ja konkreettista.

www.maijahelasvuo.com

Goldstone Edwina

Edwina Goldstone’s work although still firmly informed by drawing now encompasses many disciplines, from sculptural installations to painting, drawing, lens based media, live art and communal/social art projects.

Informed by a cross-cultural background and by travelling/living in various countries; she explores the relationships between identity, memory and the geographical imagination, often starting with an archetypal image or object, to explore ideas bound up with memory and cultural recognition.

The questions of how we live and particularly how we observe our living are consistent preoccupations. Her works often involve the layering of alternate realities, made up from the imagined, (the handmade), the real, and the historical.

edwina408.wordpress.com

Förström Riitta

Maalaan öljyväreillä ja teokseni ovat kunnianosoitus uhanalaiselle, puhtaalle, villille luonnolle. Maalauksieni lähtökohta on vahvan, avaran maiseman voimakkaat ja herkät tapahtumat. Valo ja näkymätön tila, kuinka sen näen ja koen. Luonnon ja ihmisen välisen ykseyden tunteminen.

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi

Bethell Satu

Pohdin paljon sitä millaisen elämän me täältä lähtiessämme jätämme jälkeemme. Mietin myös sitä millaiseen maailmaan haluaisin syntyä, jos tulisin tänne uudestaan. Ehkä siksi en halua omalta osaltani kuormittaa maapalloa enää enempää kuin on pakko. Teokseni rakentuvat pitkälti lähiympäristöstä löytyvistä tai poishylätyistä joutomateriaaleista.

www.satubethell.fi

Aro Kaisu

Piirsin puutarhassa kukkia ja lintuja. Ne lentelivät lehdissä pyydystellen hyönteisiä.
Haluan kuvissani välittää kauneuselämyksen.
Elämyksellisyys ja hetkellisyys näkyvät käden jäljessä.

www.kaisuaro.com